Wat is een DBC?

Wat is een DBC?

Als u bij GGZ Rivierduinen in behandeling komt, openen wij voor u een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Wij leggen uw diagnose en alle activiteiten die wij voor u doen vast in deze DBC. Hierbij kunt u denken aan de tijd die de behandelaar besteedt aan gesprekken met u, maar ook tijd voor verslaglegging in uw dossier, overleg met derden (zoals uw huisarts), aanvraag van medicijnen en telefoongesprekken. Een DBC mag maximaal 365 dagen duren. Duurt de behandeling langer dan openen wij een (vervolg)DBC voor u. Het jaar waarin een DBC start, is bepalend voor de berekening van het eigen risico. Ligt de begindatum in 2019 dan is het eigen risico van 2019 van toepassing.

DBC's geven een beter inzicht in het behandelingstraject en de kosten. Dit maakt de geleverde zorg voor u overzichtelijk en controleerbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (website NZa) heeft de prijzen van DBC's vastgesteld. Ook voor de kosten van zorg geldt de startdatum van de DBC als peildatum voor de tariefhoogte. Aan het einde van de behandeling, of na een jaar, stuurt GGZ Rivierduinen de rekening van uw DBC ('s), met daarop de omschrijving van uw behandeling, naar uw zorgverzekeraar.

Misschien vindt u het bezwaarlijk dat de diagnose wordt vermeld op de factuur die wij naar uw zorgverzekeraar sturen. Als dat zo is, kunt u dit aangeven door samen met uw behandelaar een formulier te ondertekenen. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen.

Waarom zo laat een afrekening?

Wij sluiten een DBC pas af als uw behandeling helemaal is afgerond (binnen één jaar) of als u één heel jaar in behandeling bent geweest (bij langdurende behandelingen). Daarom kan het zijn dat u pas na lange tijd een afrekening krijgt van de zorgverzekeraar voor uw behandeling. De startdatum die op de afrekening van uw zorgverzekeraar staat, is niet altijd gelijk aan het moment dat u voor het eerst een afspraak hebt gehad. Het kan ook zijn dat uw verwijzing op die datum is besproken. Die datum staat dan ook als startdatum op de afrekening.

Overlappende DBC’s

Wordt u aangemeld door een andere instelling waar op dat moment nog een DBC voor u openstaat? Dan zal het secretariaat contact opnemen met deze instelling die u naar GGZ Rivierduinen verwijst, met het verzoek om de DBC daar te sluiten. Pas als de DBC is gesloten, kunt u bij GGZ Rivierduinen worden ingeschreven. GGZ Rivierduinen opent een nieuwe DBC voor u.

Print