Jeugdhulpverlening

Jeugdhulpverlening

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg voor inwoners tot hun 18e jaar. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) valt daar ook onder. Gemeenten hebben hiervoor afspraken gemaakt met zorgaanbieders in hun regio. Bij de gemeente van uw woonplaats kunt u informeren met welke zorgaanbieders deze afspraken zijn gemaakt. Bij GGZ Rivierduinen gaat het om alle gemeenten in Zuid-Holland Noord.

Als u gebruik wilt maken van onze zorg dan hebben wij een verwijzing nodig. Daarvoor kunt u naar uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist gaan. Ook kunt u contact opnemen met één van de teams die hiervoor opgericht zijn in uw gemeente. U kunt deze meestal vinden op de website van de gemeente. Ze hebben niet overal dezelfde naam. De meest voorkomende zijn Kinder- en Jeugdteam of Sociaal Wijkteam.

Medicijnen
De zorgverzekeraar vergoedt eventuele medicijnen die nodig zijn voor de behandeling van uw kind.

Opnames
Bij een opname in een kliniek geldt een wettelijke eigen bijdrage. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.
Sommige gemeenten hanteren een ander beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Wij adviseren u bij vragen altijd contact op te nemen met de gemeente waar uw zoon of dochter woont.

Print