Cliënten

Effect van behandeling

Wij willen het effect van uw behandeling volgen. Daarom meten wij uw klachten en problemen van vóór, tijdens en aan het eind van de behandeling. Deze vorm van onderzoek wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Voor meer informatie zie de folders 'ROM-meten voortgang van uw behandeling'.

Soms kunnen klachten erg ingewikkeld zijn of zijn er meerdere verklaringen mogelijk. Dan is aanvullend onderzoek nodig om alles dat van invloed is op uw klachten in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie thuis, op het werk, sociale contacten, lichamelijke gezondheid. Afhankelijk van de aard van uw klachten, vragen wij u om mee te werken aan aanvullende onderzoeken.

Print