Cliënten

Diagnostisch onderzoek

U heeft een intake gesprek gehad. Men denkt dat u een verstandelijke beperking heeft en daarbij psychiatrische problemen. Om te weten wat er precies aan de hand is, doen wij eerst een uitgebreid onderzoek. Dit heet diagnostisch onderzoek. Er kunnen verschillende onderzoeken nodig zijn waarvoor u meerdere afspraken krijgt.

In het onderzoek praten we met u over uw klachten, maar we kijken ook naar de situatie thuis. Zo krijgen we een goed beeld van de problemen die u in uw eigen omgeving heeft. Ook worden er, in overleg met u, gesprekken gepland waarin bijvoorbeeld uw begeleider of familieleden aanwezig zijn.

Het onderzoek wordt meestal gedaan door verschillende deskundigen (gedragsdeskundigen, psychologen, orthopedagogen, ambulant psychiatrisch hulpverleners en psychiaters). De onderzoeken vinden bij Kristal plaats maar ook in uw thuissituatie. Alle onderzoeken samen worden in een verslag beschreven. Hierin staat dan wat er al goed gaat en wat er nog beter kan.

Wat gebeurt er na onderzoek?

Als het onderzoeksteam het diagnostisch onderzoek heeft gedaan, nodigen wij u uit voor een adviesgesprek. De regiebehandelaar bespreekt dan de uitslagen van het onderzoek met u. We geven u dan ook advies over wat er mogelijk is om uw klachten te verhelpen zoals een behandeling bij Kristal.

In het adviesgesprek geven wij uw omgeving (familie, begeleiding) vaak alvast wat tips mee, zodat zij u kunnen ondersteunen.

Print