Kliniek Kristal

Kliniek Kristal

Kliniek Kristal biedt klinische opname voor cliënten van 18 jaar en ouder die psychiatrische problematiek hebben en een (licht) verstandelijke beperking.

Opname

Als er sprake is van een crisissituatie of als behandeling vanuit de woonplek niet (meer) lukt niet, kan het verstandig zijn om uw behandeling tijdelijk in de Kliniek Kristal voort te zetten.

Behandeling

Kliniek Kristal biedt crisisinterventie, onderzoek en behandeling. Tijdens uw opname leert u hoe u het beste met de psychiatrische problemen of de crisissituatie kan omgaan. Ook willen wij de dingen die al wel goed gaan verder uitbreiden. Het is ook belangrijk dat uw naasten (partner, familie, vrienden) of uw begeleider weten hoe ze het beste om kunnen gaan met uw problemen. Als het nodig is, geven wij hen hier uitleg over. Zij worden altijd bij de behandeling betrokken. De behandeling is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer uw gewone leven kunt oppakken. Er werken verschillende deskundigen samen in één team. Samen met u wordt bepaald aan welke doelen u gaat werken: uw behandelplan. De behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op het leren omgaan met emoties, stress of trauma's. Ook kan worden gewerkt aan het vergroten van specifieke vaardigheden. Het aanbod voor de behandeling kan bestaan uit: medicijnen, (cognitieve) gedragstherapie, psycho-educatie, psychomotorische therapie, en traumabehandeling. Vanzelfsprekend biedt Kliniek Kristal ook dagbestedingsprogramma’s.

De behandelduur is 6 weken met maximaal 2 verlengingen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Kliniek Kristal of voor het aanmelden van cliënten kunt u contact opnemen met de opnamecoördinator (kantooruren) op telefoonnummer 06 20 27 17 79.

Uw (huis)arts of specialist vanuit de GGZ, Verstandelijke Gehandicaptenzorg of MEE, kunnen u verwijzen naar Kliniek Kristal.

Locatie

Kliniek Kristal is gevestigd in Leidschendam:
1e etage, Van Ruytenburghlaan 4, 2263 KG Leidschendam
Postbus 405, 2300 AK Leiden
Telefoon 070 444 13 40

Print