kinderen en jeugd

kinderen en jeugd

Een overzicht van het behandelaanbod voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en psychiatrische klachten, treft u hieronder aan.

 • Ambulante thuisbehandeling
 • Arbeidshulpverlening/stage voor school
 • Creatieve therapie drama
 • Ik versterkende groepstherapie (Speel je sterk)
 • Ik versterkende groepstherapie (Inside out)
 • Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG)
 • Medicatiecontrole ADHD
 • Psychoeducatie voor kinderen en jeugd
 • Psychomotorische therapie (PMT)
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Systeemtherapie
 • Traumabehandeling (EMDR) 
 • Oudertraining

Print