Cliënten

Behandeling

Na het diagnostisch onderzoek is duidelijk wat de oorzaak is van de problemen. In het adviesgesprek met de regiebehandelaar wordt gekeken welke behandeling het meest geschikt is. Over die behandeling krijgt u dan informatie mee. De behandeling is bedoelt om uw klachten te verminderen. Voordat we de behandeling beginnen, spreken we af hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn. Een behandelafspraak duurt ongeveer 45 minuten.

De behandeling bestaat uit meerdere stappen. De eerste stap in de behandeling is vaak er voor zorgen dat de omgeving van de cliënt, de cliënt beter begrijpt en voldoende tips heeft om de cliënt te helpen. Met omgeving bedoelen we de partner, familie, gezinsleden of hulpverleners van de cliënt, die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. Ook de cliënt krijgt meer uitleg (psycho-educatie). Daarna worden verschillende vaardigheden met de cliënt geoefend zodat de cliënt leert om zelf grip te krijgen op zijn klachten. Ten slotte wordt er gewerkt aan het voorkomen van terugval.  

Persoonlijk behandelplan

Er wordt samen met u een persoonlijk behandelplan opgesteld waarin de afspraken over onze hulpverlening zijn vastgelegd. De eigen situatie en diagnose bepalen welk aanbod u van ons kunt verwachten bij het voorkomen, behandelen en draaglijk maken van de problemen.

Print