Cursus Plezier op school in Leiden
29 augustus 2019

Cursus Plezier op school in Leiden

De tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’ vindt in de laatste weken van zomervakantie plaats op diverse locaties. In Leiden start de cursus op 29 en 30 augustus. Aanstaande brugklassers, die op de basisschool zijn gepest of problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenoten, zijn van harte welkom.


Veel jongeren vinden het spannend om naar de middelbare school te gaan. Ook jongeren die gepest zijn of moeite hebben met contact met leeftijdsgenootjes. Daarom is de cursus ‘Plezier op school’ ontwikkeld. Tijdens deze tweedaagse cursus komen de jongeren in een groep met leeftijdsgenootjes die ook voor het eerst naar de middelbare school gaan. In de groep vinden jongeren steun en erkenning bij elkaar. Door training in sociale vaardigheden staan zij steviger in hun schoenen en kunnen zij een goede start maken op de nieuwe school.

 

Contact leggen met anderen is een belangrijk onderdeel van de cursus; Hoe zet je de eerste stap? Hoe begin je op je eerste schooldag een gesprekje in de pauze? Hoe houd je een gesprek op gang? Ook moeilijke situaties, zoals omgaan met pesterijen, komen aan bod in de cursus. Doel van de cursus is de jongeren te helpen om met meer plezier en meer zelfvertrouwen naar het middelbaar onderwijs te gaan.

 

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 9.00 tot 16.15 uur en een ouderavond op een avond voorafgaand aan de cursus.

  

Praktische informatie

 

Locatie: Bonaventura College, Mariënpoelstraat 6 in Leiden.
Tijd cursusdagen: 09:00 – 16:15 uur
Tijd ouderavond: een avond voorafgaand aan de cursus.
De kennismakingsgesprekken vinden voor de zomervakantie plaats. Aanmelden voor 20 juni.

 

Voor meer informatie en aanmelden bel naar 071 890 88 88 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

 

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd.