Direct naar content

Kosten

We lopen allemaal wel eens mentaal vast. Daarom is het belangrijk, als het echt even niet meer gaat, dat iedereen houvast kan vinden bij GGZ Rivierduinen. We zijn dan ook blij dat bijna alle kosten vergoed worden, zodat iedereen de kans krijgt weer zo sterk mogelijk in het leven te staan.

Eigen risico zorgverzekering

In 2023 is het eigen risico 385 euro. Tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar. Je betaalt zelf de eerste 385 euro. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Als je ook andere zorgkosten maakt en daarvoor al het eigen risico hebt betaald, dan betaal je over de behandeling bij ons geen of minder eigen risico.

Heb je vragen over het eigen risico? Of maak je je zorgen over de betaling van het eigen risico? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Zie ook: meer informatie over het eigen risico op de website van de rijksoverheid.

Zorgvergoedingen kinderen en jongeren

De gemeenten hebben contracten met zorgaanbieders. Ook GGZ-behandelingen vallen hieronder. Zodra je 18 wordt, neemt je zorgverzekeraar de betalingen over. Je betaalt dan alleen je verplichte eigen risico.

Eigen bijdrage bij WMO en WLZ

Maak je gebruik van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Wet langdurige zorg (WLZ)? Dan betaal je naast het eigen risico van je zorgverzekering een maandelijkse eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK heeft ook verschillende regelingen. Bijvoorbeeld als je moeite hebt met betalen. Voor meer informatie zie de website van het CAK.

Vergoeding beschermd of begeleid wonen

De gemeente betaalt de kosten voor beschermd of begeleid wonen als je een indicatie hebt. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en een enkele keer onder de Wet langdurige zorg (WLZ). Krijg je ook nog een behandeling? Dan betaalt de zorgverzekeraar die voor je.

Vergoeding dagbesteding

De gemeente betaalt de kosten voor hulp om zelfstandig te leven of voor je dagbesteding. Dit gaat via de Wet maatschappelijke ondersteuning zodra je een indicatie hebt.

Vergoeding tolk- en vertaaldiensten

De kosten voor een tolk worden sinds 1 januari 2022 vergoed. Maar alleen als de tolk geregeld is door GGZ Rivierduinen. Informeer er naar bij je behandelaar. Je huisarts kan het ook aangeven bij je verwijzing.

  • Website ‘Vrienden van Rivierduinen’

    Werk je samen met GGZ Rivierduinen aan je herstel? En heb je geld nodig om een bepaalde ambitie te realiseren? Misschien kan de stichting Vrienden van Rivierduinen je helpen.