Direct naar content

Klachtencommissie

Krijg je verplichte zorg bij GGZ Rivierduinen, het LUMC of LUMC Curium en gebeurt er iets waar je het niet mee eens bent? Dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord. Om een eerlijke en zorgvuldige beslissing te kunnen nemen, bestaat de Klachtencommissie uit onafhankelijke en deskundige leden*.

Je leest meer in de Brochure onafhankelijke klachtencommissie.

Een klacht indienen

Iedereen is anders, denkt anders, doet anders. Daarom kan er in je herstelproces altijd iets gebeuren waar je het niet mee eens bent.

Algemene klacht

Heb je een algemene klacht, bijvoorbeeld over de bejegening of de behandeling, dan ga je in eerste instantie met je klacht naar de Klachtenfunctionaris. Wordt je klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je naar de Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord*. De Klachtencommissie zal jou, en degene(n) tegen wie je een klacht indient, uitnodigen voor een hoorzitting. Ook kunnen ze proberen het via een bemiddelingsgesprek op te lossen. Daarnaast zullen ze zelf onafhankelijk onderzoek doen naar jouw klacht om de geneesheer-directeur van GGZ Rivierduinen te adviseren***.

Klacht over verplichte zorg

Een klacht over de verplichte zorg kun je indienen bij de Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord**. De Patiëntenvertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. De Klachtencommissie zal jou, en degene(n) tegen wie je een klacht indient, binnen twee weken uitnodigen voor een hoorzitting. Hierna zal een schriftelijke uitspraak over jouw klacht volgen.

Wie kan er klagen?

Als je zorg van GGZ Rivierduinen ontvangt dan kun je hierover een klacht indienen. Daarnaast kunnen wettelijke vertegenwoordigers en nabestaanden ook een klacht indienen. Bij algemene klachten is het ook mogelijk iemand anders aan te wijzen om namens jou een klacht in te dienen. Bent je een naaste? Neem dan contact op de onafhankelijke familievertrouwenspersoon voor ondersteuning.

Wie zitten er in de Klachtencommissie?

Om tot een eerlijk en zorgvuldig oordeel te komen, zijn de leden van de Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord onpartijdig en onafhankelijk van jouw zorgaanbieder. Zij zijn daar niet in dienst of op een andere manier werkzaam. Ze oordelen dus niet in opdracht van iemand, maar vellen hun eigen oordeel.

De voorzitter en de vicevoorzitters van de Klachtencommissie zijn juristen. De andere leden zijn psychiaters, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Juist door deze verschillende functies kan de Klachtencommissie tot een zorgvuldig en deskundig oordeel komen. Je leest ook meer in onderstaand regelement.

  • *De Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord is een commissie als bedoeld in artikel 10:1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz).
  • **De Klachtencommissie GGZ-Zuid-Holland-Noord behandelt klachten als bedoeld in artikel 10:3 Wvggz.
  • ***De Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord voert een onafhankelijk onderzoek uit naar klachten als bedoeld in artikel 14 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Snel naar