Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Psychotraumacentrum

Psychotraumacentrum

Jaarlijks maken zo'n 1,5 miljoen Nederlanders een schokkende gebeurtenis mee. Als deze gebeurtenissen niet (goed) verwerkt worden, spreken we van een trauma. Trauma's komen ook bij kinderen voor. GGZ Rivierduinen Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het Psychotraumacentrum is actief in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Voor aanvragen voor consultatie en second opinions buiten deze regio's heeft het Psychotraumacentrum ook een Second Opinion en Supraregionaal Team (SSRT).  

Trauma bij kinderen

De manier waarop kinderen en jongeren ingrijpende gebeurtenissen verwerken, verschilt. Is een kind niet in staat dergelijke gebeurtenissen zelf of met behulp van ouders te verwerken, dan houdt het kind vaak langdurig klachten.

Kinderen en jongeren laten uiteenlopende reacties zien: zij beleven het voorval steeds opnieuw, vermijden de herinnering aan de gebeurtenis, hebben slaapproblemen, zijn opvliegend en hebben een gebrekkige concentratie. Het kind kan ook lichamelijke klachten krijgen, zoals buikpijn en hoofdpijn. Een andere aanwijzing is het vertonen van aanhankelijk en claimend gedrag.

Soms zijn de gevolgen direct zichtbaar, soms pas veel later. Wanneer deze klachten ernstig zijn of te lang aanhouden, dan is behandeling noodzakelijk. Dit beperkt de emotionele last voor kind én ouders en voorkomt langdurige schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling.

 

Print