Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Professionals

Samenwerkingspartners

GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd is actief in de keten van jeugdhulpverlening. Soms zijn bij een gezin of kind meerdere instellingen betrokken. Samenwerking tussen deze partijen is essentieel om goede zorg te kunnen bieden.

Samenwerking met andere instellingen

GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd werkt al jaren samen met Cardea Jeugzorg om de zorg en behandelingen in een gezin beter op elkaar af te stemmen. Er zijn regelmatig overleggen tussen hulpverleners van beide organisaties, waarin dit wordt besproken. Daarnaast ontwikkelen de organisaties samen zogenoemde coproducten: behandelingen die door experts van beide organisaties samen worden gegeven.

Ook met Curium-LUMC werken we nauw samen. We bekijken waar we van elkaars expertise kunnen leren. Ook willen we samen het gezicht worden van GGZ-hulp aan kinderen en jongeren in de regio.  

Centra Jeugd en Gezin    

GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd werkt ook nauw samen met de Centra Jeugd en Gezin (CJG) in de regio. Hier wordt alle hulp aan kinderen en jongeren aangeboden op een laagdrempelige manier. In de regio Gouda houdt GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd wekelijks een spreekuur waar mensen zonder afspraak met vragen over hun kind terecht kunnen.

Voor diverse onderzoeken werkt GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd samen met universiteiten, ziekenhuizen en collega GGZ-instellingen.

Print