Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning

Huisartsen kunnen bij GGZ Rivierduinen terecht voor professionele GGZ praktijkondersteuning

Een patiënt met psychische klachten komt vaak eerst bij de huisarts terecht. Binnen de huisartsenpraktijk is het mogelijk tijdig in te grijpen. Dit voorkomt onnodige verergering van klachten en het inzetten van dure specialistische zorg. De praktijkondersteuner huisartsen (POH) GGZ ondersteunt de huisarts hierbij.

Wat kan de POH GGZ voor de huisartspraktijk betekenen?

Samen met de huisarts zorgt de POH GGZ voor een juiste diagnose, een korte behandeling en indien nodig voor een gerichte doorverwijzing. De praktijkondersteuner heeft ervaring in en kennis van de geestelijke gezondheidszorg. Hij/zij heeft een afgeronde HBO-opleiding en een breed netwerk binnen de GGZ.

De praktijkondersteuner werkt in de huisartspraktijk onder regie van de huisarts. Rekening houdend met de patiëntenpopulatie binnen de praktijk vult de huisarts samen met de praktijkondersteuner het takenpakket in. Voorbeelden van taken op het gebied van geestelijke gezondheidszorg zijn:

  • Patiënten informeren en motiveren.
  • Probleemverheldering.
  • Basisinterventies (kortdurende behandeling).
  • Advies.

De POH GGZ bevordert:

  • De toegankelijkheid tot de GGZ.
  • De kwaliteit van GGZ zorg in uw praktijk.
  • De betaalbaarheid van de zorg (door minder doorverwijzen naar dure specialistische zorg).

De huisarts krijgt een vaste praktijkondersteuner. Bij ziekte of zwangerschap wordt de POH GGZ vervangen door een collega. Minimaal één keer per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de huisarts en de praktijkondersteuner over de kwaliteit van dienstverlening.

Print