Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Professionals

Gemeente/WMO/Jeugdwet

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning ondersteunt mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven. De gemeente biedt daarbij de ondersteuning die zij nodig hebben.

Voor wie?

Bij GGZ Rivierduinen gaat het vooral om mensen met ernstige en langdurende psychiatrische aandoeningen. In het kader van de WMO biedt GGZ Rivierduinen:

  • Begeleid wonen (individuele begeleiding)
  • Dagbesteding (begeleiding groep)
  • Beschermd wonen
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
  • Kortdurend verblijf
  • Collectieve preventie

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. GGZ Rivierduinen heeft afspraken gemaakt voor jeugdhulpverlening in haar hele werkgebied. 

Print