GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

Een psycholoog bestudeert het gedrag van mensen en probeert te achterhalen welke processen in denken, voelen en beleven een mens bewegen. Als iemand naar de psycholoog gaat, probeert deze eerst achter het probleem te komen door met die persoon te praten. Soms worden er ook tests gedaan. De psycholoog probeert het gedrag te begrijpen en er een verklaring voor te vinden. Daarna wordt er samen een oplossing gezocht. Door bijvoorbeeld therapie kan de psycholoog helpen om uw kind anders naar situaties en gebeurtenissen te laten kijken en pijnlijke gevoelens te verwerken.

Gertjan van Hinsberg

Print