Preventiefunctionaris

Preventiefunctionaris

De preventiefunctionaris probeert te voorkomen dat ouders en jongeren psychische problemen ontwikkelen. De afdeling preventie biedt een gevarieerd aanbod aan cursussen en bijeenkomsten voor jongeren en ouders, met als doel te voorkomen dat iemand ziek wordt. Ook wil de preventiefunctionaris vroegtijdig opsporen of er iets met iemand aan de hand is, zodat diegene snel hulp kan krijgen en de problemen niet erger worden. Preventiefunctionarissen bij de GGZ zijn meestal psychologen of (ortho) pedagogen. De preventiefunctionaris geeft groepscursussen, vaardigheidstrainingen, zelfhulpcursussen en 'Preventie- op- maat' gesprekken.

Romke van Baars

Print