Organisatie

Missie en visie

Beter binnen bereik: de missie van GGZ Rivierduinen

Rivierduinen zijn van oudsher plaatsen waar mensen zich veilig voelen, tot rust kunnen komen en aan kunnen sterken. Dat is wat wij willen zijn voor mensen met psychische en psychiatrische problemen: een plek waar mensen kunnen werken aan herstel, een plek waar beter binnen bereik is.

Psychische of psychiatrische problemen grijpen vaak diep in op het dagelijks leven van cliënten en de mensen in hun naaste omgeving. GGZ Rivierduinen bevordert beterschap. Onze zorg helpt cliënten beter te worden of zich beter te voelen en te herstellen na een periode van ziekte. Onze ondersteuning stelt cliënten in staat weer grip op hun leven te krijgen en zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verhoogt.

Zorg van GGZ Rivierduinen is beter binnen bereik voor iedereen. Onze geestelijke gezondheidszorg is dichtbij en goed bereikbaar voor cliënten. Herkenbaar en makkelijk benaderbaar. Wij bieden de zorg in de omgeving die het best past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze klinieken als het moet.

Wij staan dichtbij cliënt en maatschappij. Voor onze medewerkers staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. De betrokkenheid uit zich in luisteren naar, inleven in en serieus nemen van cliënten. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een respectvolle en mensgerichte bejegening.

De medewerkers delen de ambitie om steeds beter te presteren. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze zorg aan te passen aan de verwachtingen van onze cliënten. Wij ontwikkelen ons vakmanschap met onderzoek en opleiding. Het meten van de resultaten van ons werk is onderdeel van de dagelijkse praktijk, de uitkomsten bieden ons een handvat om onze werkwijzen aan te passen. Wij hechten daarbij grote waarde aan de tevredenheid van cliënten over de kwaliteit van onze zorg. Voor cliënten én samenleving, partners en financiers moet het duidelijk zijn wat ze van ons kunnen verwachten en met welk resultaat.

Bij GGZ Rivierduinen levert elke medewerker een bijdrage aan het continue streven naar verbetering van de zorg. Wij stimuleren de ontwikkeling van de capaciteiten van onze medewerkers. Bij ons krijgen medewerkers het vertrouwen en de ruimte om eigen initiatief te tonen en daadwerkelijk invloed uit te oefenen op hun werk. Onze medewerkers zijn oprecht geïnteresseerd in hun cliënten en combineren deze betrokkenheid met een proactieve en professionele houding.

Wij investeren in de samenwerking met verwijzers, andere zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en overheid. Wij streven naar een blijvende en duurzame relatie, uitgaande van de gedachte dat wij hen kunnen ondersteunen in hun taak. Wij werken actief samen, geven advies en denken mee om waar mogelijk samen de geestelijke gezondheid verder te ontwikkelen.

Print