Organisatie

Kwaliteit van zorg

Als u of uw kind voor psychische of psychiatrische problemen een beroep moet doen op de geestelijke gezondheidszorg, is het een prettig idee dat u in vertrouwde handen bent. GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd deelt de ambitie om steeds betere zorg te verlenen. We zoeken continu naar mogelijkheden om onze zorg aan te passen aan de verwachtingen van onze cliënten.

Om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen heeft GGZ Rivierduinen het kwaliteitskeurmerk HKZ, doen wij onderzoek naar de tevredenheid van cliënten en hebben wij een klachtenregeling die gebaseerd is op wettelijke regelingen. 

Print