Pesten

Pesten

Steeds meer kinderen hebben moeite met het contact met leeftijdsgenoten. En dat is jammer, want goede contacten zijn erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Door een positief zelfbeeld, probleemoplossende vaardigheden en een goede relatie met leeftijdsgenoten loopt een kind minder risico op (psychische) problemen. Pesten en gepest worden kunnen ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van het kind. Het kan de schoolprestaties negatief beïnvloeden, depressie of agressief gedrag in de hand werken of faalangst oproepen bij het kind.

De afdeling Preventie biedt voor aanstaande brugklassers de cursus 'Plezier op School' aan. 

Print