Opvoeding

Opvoeding

Het opvoeden van kinderen is erg belangrijk. Een goede opvoeding helpt kinderen om de vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om later goed te functioneren. Maar, opvoeden is niet altijd even gemakkelijk! Alle ouders en verzorgers kunnen zo nu en dan wel wat steun en hulp bij de opvoeding gebruiken. Zeker wanneer de kinderen moeilijk gedrag laten zien. Simpele en duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn.

Triple P: Positief Opvoeden

De naam ‘Triple P’ staat voor Positief Pedagogisch Programma. Deze groepstraining is bedoeld voor ouders met kinderen met emotionele en/of gedragsproblemen, die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. Er zijn twee verschillende varianten van de cursus Triple P. De één is voor ouders met kinderen tussen de 2 en 12 jaar. De ander is voor ouders met tieners tussen de 12 en 16 jaar.

De kosten van deze cursus bedragen € 25,- per deelnemer.

 

Print