Cliënten

Wachttijden

Wachttijden in weken - laatste update 1 juli 2018   

GGZ Rivierduinen
Kinderen en Jeugd
Aanmeldwachttijd

Behandelwachttijd

Locatie Leiden

8

12

Locatie Katwijk

7

12

Locatie Alphen aan den Rijn -> Nieuwkoop

10

6

Locatie Gouda - 18-25 jaar 9 0
Locatie Zoetermeer 10 0

Treeknormen wachttijd*

4

10

Bij GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd zijn er veel verschillende onderzoeken en behandelingen mogelijk. Soms kunnen wij de wachtperiode overbruggen door gebruik te maken van een groepscursus van de afdeling Preventie. Voor specifieke informatie over onze wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met een van de vestigingen. Gezien de nauwe regionale samenwerking tijdens de behandeling met o.a. scholen, de gemeente, Jeugdzorg en de GGZ kunnen kinderen slechts worden aangemeld in de regio waar zij wonen. Dit geldt niet voor aanmeldingen bij ons Psychotraumacentrum.

Psychotraumacentrum

Het GGZ Rivierduinen Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd onderscheidt  twee wachttijden voor traumabehandeling:

  1. wachttijd voor kinderen en jongeren met klachten na een eenmalige traumatische ervaring.
    De wachttijd voor een intake van kinderen met een eenmalige traumatische ervaring bedraagt maximaal 10 werkdagen voor kinderen en jongeren.
  2. wachttijd voor kinderen en jongeren met klachten na een chronisch trauma (langdurig of vaker dan een keer). Zie huidige wachttijd in bovenstaande tabel.

Aanmeldwachttijd

Aanmeldwachttijd is de wachttijd in aantal weken tussen datum aanmelding en datum eerste gesprek. Het gaat hierbij om de actuele wachttijd: als u vandaag wordt aangemeld, hoeveel weken moet u dan gemiddeld wachten voordat u terecht kunt voor het eerste gesprek. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

 

Behandelwachttijd

Behandelwachttijd is de wachttijd in aantal weken tussen datum eerste gesprek en datum start behandeling. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde wachttijd over de afgelopen 2 maanden. Er zijn verschillende onderzoeken en vormen van behandeling mogelijk, afhankelijk van uw problemen en eigen voorkeur. De genoemde wachttijden voor de behandelingen zijn gemiddeld en kunnen per behandeling variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Voor specifieke informatie over de behandelwachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze locaties.

* Treeknormen wachttijd

Wachttijden zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar kunnen wel hinderlijk zijn. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over welke wachttijden  “acceptabel” zijn, dit zijn de zogenoemde Treeknormen.  Voor de aanmeldwachttijd is dit 4 weken, voor de behandelwachttijd 10 weken. Als de wachttijd voor u onoverkomelijk is kunt u hierover altijd  contact opnemen met ons. Als de wachttijd langer is dan de genoemde Treeknorm kunt u bovendien contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 

 

Print