Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Betaling

Betaling

GGZ Rivierduinen stuurt de rekening voor de behandeling van uw kind naar de gemeente waar uw kind onder valt.

Voor een correcte administratieve afhandeling is het belangrijk dat u aan ons de juiste persoonsgegevens doorgeeft. Deze gegevens kunt u doorgeven aan de afsprakenbalie of aan uw behandelaar.

Zorginstellingen dienen in het kader van de Jeugdwet diverse gegevens uit te wisselen met de gemeentes om de behandelingen vergoed te krijgen. In 2017 is er een ministeriële regeling gepubliceerd waarin de inhoud van deze uitwisseling wettelijk is vastgelegd.

  • In het kader van de facturatie zijn wij verplicht om de volgende gegevens aan te leveren aan de gemeente:
    NAW-gegevens: BSN, geboortedatum, geslacht, naam, postcode en huisnummer.
  • Gegevens over de zorg:
    Begindatum behandeling, einddatum behandeling, verwijsdatum, gegevens verwijzer, duur van de behandeling en de productgroep. Uit deze productgroep kan uw diagnosegroep afgeleid worden.
    

Misschien vindt u het bezwaarlijk dat de diagnose wordt vermeld op de informatie die wij naar de gemeente sturen. U kunt er voor kiezen om de productgroep niet mee te laten sturen. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u en de behandelaar van uw kind een formulier invullen en ondertekenen. Als uw kind 12 jaar of ouder is, moet uw kind dit formulier ook mede ondertekenen. U kunt dit doen tijdens een afspraak bij één van onze locaties. Als u, als cliënt ouder dan 16 jaar bent dan kunt u dit zelf ondertekenen. Dit bezwaarformulier kunt u opvragen bij de receptie van de locatie waar u of uw kind in behandeling is. Als u geen bezwaar heeft tegen het aanleveren van de productgroep aan de gemeente, hoeft u niets te doen. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de receptioniste van de locatie of met de behandelaar.


 

 

Print