Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Cliënten

Behandelingen

U kunt bij GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd terecht voor uiteenlopende soorten van behandeling. We werken nauw samen met andere instellingen uit de jeugdhulpverlening. Welke behandeling (of combinatie van behandelingen) voor u en uw kind het beste zijn, wordt samen met u besproken en beslist. We bieden hulp op maat. Dat betekent dat we veel verschillende soorten behandelingen hebben. In de rechterkolom vindt u een aantal behandelingen die veel voorkomen.

Niet alle behandelingen worden op alle locaties gegeven. Dit kan betekenen dat u niet altijd terecht kunt op de locatie die voor u dichtbij is. Neemt u voor informatie gerust contact met ons op.

Medicatie

Voor alle klachten geldt dat de kans bestaat dat er medicijnen voorgeschreven worden. De medicijnen kunnen uw kind helpen bijvoorbeeld minder angstig te zijn of rust te krijgen in het hoofd. Als uw kind medicijnen krijgt, wordt regelmatig gecontroleerd of ze hun werk goed doen. Zodra dat mogelijk is, wordt het gebruik ervan afgebouwd of gestopt.

Ambulante hulp én deeltijd

Onze hulp is ambulant. Dat betekent dat de behandeling meestal plaatsvindt in de vorm van gesprekken waarvoor u en uw kind - bijvoorbeeld wekelijks - een afspraak hebben bij een van onze hulpverleners. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten van uw kind. Afhankelijk van de aard van het gesprek duurt een afspraak ongeveer 45 minuten. Minimaal een keer per half jaar evalueren de behandelaars de behandeling, in het team maar ook met u. In alle gevallen geldt dat een actieve inzet van u én uw kind noodzakelijk is voor het slagen van de behandeling.

Vanuit onze locatie in Alphen aan de Rijn kan uw kind ook terecht op de deeltijdbehandeling. Uw kind komt in aanmerking voor deeltijdbehandeling wanneer wél intensievere behandeling maar géén opname nodig is. Is opname wel noodzakelijk, dan wijken wij uit naar een van onze partners. Lees hier meer over de deeltijdbehandeling.

Print