Cliënten

Aanmelden

Aanmelding
De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg voor inwoners tot hun 18e jaar. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) valt daar ook onder. Alle gemeenten hebben hiervoor afspraken gemaakt met zorgaanbieders in hun regio. Bij de gemeente van uw woonplaats kunt u informeren met welke zorgaanbieders deze afspraken zijn gemaakt. Bij GGZ Rivierduinen gaat het om de meeste gemeenten in de zorgregio Zuid-Holland Noord. Wij werken nauw samen met de andere zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening, maar ook met de huisarts, medisch specialisten en jeugdartsen.

Verwijzing
Als u gebruik wilt maken van onze zorg dan hebben wij een verwijzing nodig. Daarvoor kunt u naar uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist gaan.
Ook kunt u contact opnemen met één van de teams die hiervoor zijn opgericht in uw gemeente. U kunt deze meestal vinden op de website van de gemeente. Ze hebben niet overal dezelfde naam. De meest voorkomende zijn Kinder- en Jeugdteam, Jeugd- en Gezinsteam of Sociaal Wijkteam.

Spoed
Tijdens kantooruren kunt u gewoon rechtstreeks contact opnemen met uw behandelaar. Wanneer u ’s avonds of in het weekend met spoed hulp nodig heeft, dan kan uw huisarts een beroep doen op de hulp van de crisisdienst.

Print