Pychische problemen in de familie
30 september 2019

Pychische problemen in de familie

De cursus Psychische problemen in de familie vindt plaats in Leiden vanaf maandag 30 september 2019. De cursus is bedoeld voor familie en naasten van mensen met psychische klachten.

Wanneer iemand in je omgeving psychische klachten dan betekent dat ook impact voor u als naastbetrokkene. Uw partner komt bijvoorbeeld tot weinig activiteiten en heeft al langere tijd een sombere stemming. Of uw moeder kampt met angsten waardoor ze de deur nog nauwelijks uitkomt. Wat doet het met uzelf en hoe gaat u er mee om?  Deze cursus heeft als doel het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en lotgenotencontact. Er is aandacht voor het psychisch functioneren, communicatieve vaardigheden, grenzen stellen en het onderkennen van het belang van eigen behoeften en sociale steun. Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats.

De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2 uur.

Praktische informatie:

Datum: maandag 30 september 2019
Tijd: 16.00 -18.00 uur
Locatie: GGZ Rivierduinen, locatie Leiden, Sandifortdreef 19

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via preventie@rivierduinen.nl  of 071-8908888 (afdeling preventie).