Omgaan met Psychose
24 september 2019

Omgaan met Psychose

De cursus Omgaan met Psychose vindt plaats in Leiden vanaf dinsdag 24 september 2019. De cursus is bedoeld voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Leven met een naaste met psychiatrische problemen kan ingrijpend zijn. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over conflicten, overbelasting, machteloosheid en eenzaamheid. Voor familie en naasten kan dat veel spanning opleveren.

Een psychotische stoornis is een ziekte die een verwoestende invloed kan hebben op het leven van zowel cliënten als familieleden. Het doel van deze cursus is het verminderen van de belasting van familie. In de cursus krijgt u informatie, handvatten voor omgang en is uitwisseling en lotgenotencontact ook een belangrijk onderdeel van de cursus.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. Aan de cursus zijn materiaalkosten verbonden (€20,00) en zijn er kosten voor aanschaf van een boek. De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2 uur.

 

Praktische informatie:

Datum: dinsdag 24 september 2019
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Sandifortdreef 19, Leiden

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via preventie@rivierduinen.nl  of 071-8908888 (afdeling preventie).