Direct naar content

Verplichte zorg

We zullen er altijd alles aan doen om zorg vrijwillig te laten plaatsvinden. Maar in uitzonderlijke situaties kan een rechter of burgermeester besluiten om verplichte zorg op te leggen.

Dit is voor iedereen heel ingrijpend. Daarom heeft de Nederlandse overheid er een speciale wet voor gemaakt: de Wet verplichte GGZ.

Over de Wet verplichte GGZ

De wet is erop gericht om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moet de minst ingrijpende vorm worden gekozen. Ook moet de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Voor wie?

In de Wet verplichte GGZ staat nauwkeurig omschreven wanneer verplichte zorg mag worden opgelegd. Er moet onder andere sprake zijn van een ‘ernstig nadeel’. Dat is het geval wanneer je een gevaar bent voor jezelf of voor anderen. En de verplichte zorg moet ook de enige manier zijn om het gevaar weg te nemen.

Wat houdt het in?

Er zijn verschillende vormen van verplichte zorg. Bijvoorbeeld: verplichte medicatie, gedwongen opname in een GGZ-instelling en medische controles. Er zijn twee manieren waarop deze verplichte zorg kan worden opgelegd. Met een crisismaatregel of met een zorgmachtiging. Meer informatie over dit proces vind je op de website Dwang in de zorg van de Rijksoverheid.

Een veilige plek

GGZ Rivierduinen biedt je in deze moeilijke situatie een veilige plek. We vinden het belangrijk dat je de regie houdt waar het kan. En ook om je familie en naasten te betrekken. We informeren en steunen je zo goed mogelijk. Ook onze patiëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon zijn er om het belang van jou en je familie en naasten te dienen.

Meer informatie

Alles over de Wet verplichte GGZ op de website dwangindezorg.nl van de Nederlandse Rijksoverheid