Wat verandert er in de jeugdhulpverlening?

Wat verandert er in de jeugdhulpverlening?

Er is veel veranderd in de jeugdhulpverlening. De gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar. Dat geldt ook voor de hulp bij de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zoals GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen heeft in het kader van de Jeugdwet voor 2020 contractafspraken gemaakt met de meeste gemeenten in onze zorgregio. Bij de gemeente van uw woonplaats kunt u informeren met welke zorgaanbieders deze afspraken zijn gemaakt. Ook voor vragen over vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. 

Verschillende personen en organisaties kunnen toegang regelen tot de Jeugd GGZ. 

  • De gemeente
  • De huisarts
  • De medisch specialist
  • De jeugdarts

De arts die uw kind behandelt kan dus nog steeds een verwijsbrief schrijven voor behandeling bij GGZ Rivierduinen.

Kosten

Op het gebied van kosten van onze poliklinische zorg merkt u niets van de veranderingen. GGZ Rivierduinen regelt dat met de gemeente waar het kind staat ingeschreven. De zorgverzekeraar blijft nog wel betalen voor medicijnen tegen psychische aandoeningen; de medicijnen die u met een recept ophaalt bij de apotheek. Voor opnames en deeltijdbehandelingen overdag geldt een wettelijke financiële bijdrage. Het bedrag hangt af van de duur van de behandeling.

GGZ Rivierduinen behandelt ook jongeren van 18 jaar en ouder. Deze zorg valt wel onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat voor deze groep cliënten het eigen risico van €385,- van toepassing is. Heeft u uw eigen risico zelf verhoogd (vrijwillig eigen risico), dan kan uw zorgverzekeraar u – achteraf - extra kosten in rekening brengen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

Vertrouwenspersoon

Iedere cliënt die vragen, klachten en/of problemen heeft over de (toeleiding naar) jeugdhulp, kan ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Voor meer informatie en bereikbaarheid kunt u kijken op de website www.akj.nl of bellen met 088-5551000.

U krijgt veel informatie over veranderingen in de zorg. Bijvoorbeeld via kranten, televisie en radio. Of met brieven van de gemeente of uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen over de veranderingen bij GGZ Rivierduinen? Neem dan vooral contact met ons op via 071 890 31 38 of 071 890 84 52.

Print