P-opleiding

P-opleiding

Binnen GGZ Rivierduinen zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden voor P-opleidingen. Alle opleidingen worden onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Post Doctorale Opleidingen GGZ Leiden/Rotterdam uitgevoerd bij de RINO Groep te Utrecht. 

De interne P-opleider is Daan Jonker, tevens klinisch psycholoog/psychotherapeut bij locatie Zoetermeer.

Opleiding gezondheidszorgpsycholoog

Als pedagoog of psycholoog kun je bij GGZ Rivierduinen het praktijkdeel van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (BIG artikel 3) volgen. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een tweejarige opleiding op een plek in GGZ Rivierduinen. Er zijn bij GGZ Rivierduinen zo’n 10 tot 15 opleidingsplaatsen (voor volwassenen en ouderen en voor kinderen en jeugd) bij de verschillende locaties.

Selectieprocedure

De selectieprocedure vindt jaarlijks plaats in mei/juni. Solliciteren kan wanneer de vacature online staat. Doorgaans is er meer belangstelling dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. De opleidingsplaatsen worden verdeeld onder interne en externe kandidaten. De P-opleider beslist over toelating in de eerste ronde. De afdeling waar een opleideling de opleiding komt doen, beslist mee in de 2e sollicitatieronde.

Leerarbeidsovereenkomst

Als opleideling krijg je in principe een leerarbeidsovereenkomst van 32 uur per week. De theoretische opleiding begint jaarlijks in januari, maart of september, het praktijkgedeelte start op 1 januari. GGZ Rivierduinen is verantwoordelijk voor het praktijkgedeelte.

Als opleideling krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding bij GGZ Rivierduinen. De leerarbeidsovereenkomst kan eventueel bij calamiteiten met drie maanden verlengd worden.

Vergoeding studiekosten

De hoogte van de vergoeding voor de studie is 75% van de opleidingskosten.
De opleidingstijd geschiedt in eigen tijd.

Begeleiding

Als opleideling heb je wekelijks overleg met jouw werkbegeleider, en maandelijks met de praktijkopleider (veelal in groepsverband). Daarnaast is sprake van aanvullende uren supervisie (diagnostiek, behandeling, onderzoek en/of beleid).

Opleidingen klinisch psycholoog en psychotherapeut

Als geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog is het mogelijk het praktijkdeel van de vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog (BIG artikel 14) of de driejarige opleiding tot psychotherapeut (BIG artikel 3) bij GGZ Rivierduinen te volgen.

De opleiding tot klinisch psycholoog is de specialistische vervolgopleiding die hoort bij het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog.

Er zijn bij GGZ Rivierduinen o.a. opleidingsplaatsen (volwassenen en ouderen en kinderen en jeugd) en bij Eetstoornissen Ursula. Het aantal opleidingsplekken wordt jaarlijks bepaald. De opleidingstijd wordt verdeeld over twee afdelingen.

Selectieprocedure

De selectieprocedure vindt jaarlijks plaats in mei/juni. Solliciteren kan wanneer de vacature online staat. Doorgaans is er meer belangstelling dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. De opleidingsplaatsen worden verdeeld onder interne en externe kandidaten. De P-opleider beslist over toelating in de eerste ronde. De afdeling waar een opleideling de opleiding komt doen, beslist mee in de 2e sollicitatieronde.

Leerarbeidsovereenkomst

Als opleideling krijg je in principe een leerarbeidsovereenkomst van minimaal 32 uur per week (klinisch psycholoog) en van 20 uur per week voor de opleiding tot psychotherapeut.

Als opleideling krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding bij Rivierduinen. De leerarbeidsovereenkomst kan eventueel bij calamiteiten met drie maanden verlengd worden.

Vergoeding studiekosten

De hoogte van de vergoeding voor de studie varieert van 75% van de opleidingskosten (opleiding tot psychotherapeut) tot 100% (opleiding tot klinisch psycholoog).

Voor de opleiding tot klinisch psycholoog geldt dat bij een volledig dienstverband de lessen binnen werktijd vallen. Bij een parttime dienstverband wordt de opleidingstijd naar rato toegekend. De studietijd is in eigen tijd.

Begeleiding

Als opleideling heb je wekelijks overleg met jouw werkbegeleider, en maandelijks met de praktijkopleider (veelal in groepsverband). Daarnaast is sprake van aanvullende uren supervisie (diagnostiek, behandeling, onderzoek en/of beleid).

Contact P-opleidingen

Leer- en Ontwikkelcentrum Rivierduinen
secretariaat P-opleidingen
Karin Bakker, tel: 06 12 41 13 89
Email: k.bakker@rivierduinen.nl

Print

                                       

Beter binnen bereik
Skip menu