A-opleiding

A-opleiding

Medische opleidingen

GGZ Rivierduinen heeft een erkenning voor de volledige opleiding tot psychiater, inclusief aandachtsgebied-stages en biedt daarnaast verschillende stageplaatsen voor geriatrie, huisartsen i.o (HAIO) en psychiatrie voor coassistenten.

Specialisatie tot psychiater (A-opleiding, artikel 14 wet BIG)

GGZ Rivierduinen verzorgt een niet-academische GGZ-opleiding met stages op diverse locaties van GGZ Rivierduinen. De basis opleidingsplaatsen (High en Intensive Care, poliklinieken en spoedeisende psychiatrie) zijn in Leiden, Gouda, Leidschendam en Voorhout. Daarnaast biedt de opleiding een aantal keuzestages aan binnen instellingen van Rivierduinen. De hoofdopleider is de heer J. Bogers.

De opleiding van GGZ Rivierduinen werkt in het consortium Zuid Holland Noord samen met het LUMC en Parnassia.
De opleidingen organiseren gezamenlijk het cursorisch onderwijs in Den Haag, Leiden of Gouda volgens het NVvP-curriculum. Voor de GGZ Rivierduinen-opleiding geldt dat bovendien wekelijks lokaal onderwijs wordt gegeven over psychiatrie en somatiek.

Indien je als ANIOS in dienst bent, nodigen we je ook uit om te solliciteren naar een opleidingsplaats.

Aandachtsgebiedsstages A-opleiding GGZ Rivierduinen

 • Stage Psychotherapie bij GGZ Rivierduinen in Voorhout;
 • Stage psychiatrie bij verstandelijk gehandicapten bij GGZ Rivierduinen Kristal in Leiden en Leidschendam;
 • Stage Inrichtingspsychiatrie Kliniek Intensieve Zorg bij GGZ Rivierduinen (High Care) in Oegstgeest;
 • Stage Eetstoornissen bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula in Leiden;
 • Stage poli volwassenen; verdiepingsstages in Leiden, Gouda of Alphen aan den Rijn, met speciale aandacht Dialectische gedragstherapieën of bipolaire stoornissen of persoonlijkheidsstoornissen;
 • Stage bij GGMD psychiatrie voor doven en slechthorenden te Zoetermeer;
 • Stage bij FACT/Wijkteam in Gouda, Alphen a.d. Rijn of Leiden.

Huisartsen en sociaal geriater

Naast de A-opleiding biedt GGZ Rivierduinen ook stageplaatsen voor de huisartsenopleiding en opleiding tot geriater.

Coassistenten

Bij GGZ Rivierduinen doen medisch studenten (co-assistenten) ervaring op in de psychiatrie. Dit is in samenwerking met het LUMC en Erasmus MC.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie vergadert regelmatig. Lopende zaken betreffende de opleiding komen hier aan de orde, de AIOS kunnen hier elk op de opleiding betrekking hebbend onderwerp ter sprake brengen.

Aan de opleidingscommissie nemen deel:

 • Jan Bogers, opleider
 • Bert Luteijn, coördinator sociale stage /plv. opleider
 • Managers van de locaties
 • Supervisoren en werkbegeleiders
 • AIOS van de opleiding GGZ Rivierduinen

Opleider - Jan Bogers (curriculum vitae)

Jan Bogers is sinds september 2008 A-opleider psychiatrie van GGZ Rivierduinen. Daarvoor was hij enige jaren plaatsvervangend A-opleider. Naast het opleiderschap werkt Jan Bogers als manager behandelzaken op de kliniek Intensieve Zorg te Oegstgeest, waar patiënten met gecompliceerde psychiatrische problematiek (gecompliceerd door gedragsstoornissen, comorbiditeit als alcohol- en drugsverslaving, comorbide persoonlijkheidsproblematiek en therapieresistentie) worden behandeld.

Jan Bogers heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van psychotische stoornissen, in het bijzonder met betrekking tot psychofarmaca, bejegening en behandelmilieu. Hij heeft diverse Nederlandstalige en Engelstalige publicaties geschreven en refereert en doceert regelmatig over betreffende onderwerpen.

Plv. Opleider – Bert Luteijn

Secretariaat

Marion Twigt, e-mail: m.twigt@rivierduinen.nl, tel. 0182 56 39 43 of mobiel 06 30 71 86 56; adres: Jac.P.Thijsselaan 45, 2803 RT Gouda. Woensdag afwezig.

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit de basisopleiding van twee jaar, de verplichte stage spoedeisende psychiatrie van een halfjaar en de aandachtsgebiedjaren (differentiatiejaren) totaal twee jaar. Assistenten brengen in principe één jaar van de basisopleiding door bij GGZ Rivierduinen in Leiden of Leidschendam en het tweede jaar (poli volwassenen) bij GGZ Rivierduinen regio Leiden/Duin- en Bollenstreek of Gouda. Bij langdurig verlof of werken in deeltijd wordt de opleidingstijd evenredig verlengd. Op dit moment zijn er de volgende stages bij GGZ Rivierduinen.

Leertherapie

Leertherapie is gerelateerd aan het werk, waarbij je eigen functioneren en je ontwikkeling centraal staan. Het doel van leertherapie is een proces van bewustwording waarin je het inzicht in jezelf vergroot, om zo beter te kunnen functioneren binnen je (toekomstige) werk. Voor je opleiding volg je 50 sessies bij een externe leertherapeut.
Alvorens met de leertherapie te starten, dient de assistent de keuze te bespreken met de opleider.
De secretaresse van de opleiding heeft een boekje met mogelijke leertherapeuten.

CPZHN

Het Consortium Psychiatrie Opleidingen Zuid-Holland Noord is een samenwerkingsverband van de opleiding van het LUMC, de opleiding van GGZ Rivierduinen en de opleiding van Parnassia. Vanuit het consortium worden het cursorisch onderwijs en de eindreferaten georganiseerd.

Lokale onderwijsactiviteiten

 • Om de week is er neurologie-onderwijs op maandag van 16.30 tot 17.30 aan de Thijsselaan in Gouda.
 • Er is regelmatig interne geneeskunde onderwijs op maandag van 15.00 tot 17.30 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
 • Elke donderdag van 12.00 tot 13.00 uur is er beurtelings casuïstiekbespreking en refereren. Hierin participeren alle psychiaters en artsen van Gouda. Locatie Thijsselaan in Gouda. Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur is er beurtelings casuïstiekbespreking en refereren. Hierin participeren alle psychiaters en artsen van Voorhout. Locatie Componistenlaan in Voorhout.
 • Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur is er beurtelings casuïstiekbespreking en refereren. Hierin participeren alle psychiaters en artsen van Leidschendam/Zoetermeer. Locatie Leidschendam.
 • Elke week op maandag van 15.00 tot 16.30 uur is er lokaal onderwijs onder leiding van de opleider (referaten, groepssupervisie, patiëntenbesprekingen, AIOS-overleg). Locatie Thijsselaan in Gouda en via videoconferencing in Voorhout.
 • Enkele malen per jaar is er farmaco-therapie overleg (FTO) door de apotheker en een gastspreker.

Psychotherapie supervisies

Ten behoeve van de opleiding zijn bij de opleidingslocaties verschillende psychotherapie supervisoren beschikbaar. Voor de supervisie van de psychoanalytische psychotherapie is een externe supervisor beschikbaar: Mevrouw M. van der Valk-Metz, psychiater, geeft supervisie op maandag voorafgaand aan het onderwijs in Gouda.
Op alle locaties zijn supervisoren voor CGT beschikbaar. Andere psychotherapie vormen die georganiseerd worden, zijn systeemtherapie, EMDR en MBT.

Print

                                       

Beter binnen bereik
Skip menu