Kitty en Sylvia

Beter binnen bereik

Print

Vrijwilligers leveren een enorme bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen

Kitty van Bergen en Sylvia van Duuren, coördinatoren vrijwilligerszaken

Vrijwilligerszaken begeleidt en coördineert de vrijwilligersinzet op vele afdelingen en vele dagactiviteitencentra in het werkgebied van GGZ Rivierduinen. Vrijwilligers bieden een belangrijke aanvulling op de professionele zorgverlening. Waar het om draait bij de inzet van vrijwilligers bij GGZ Rivierduinen is contact, persoonlijke aandacht, luisteren naar het verhaal van de cliënt, 'er zijn' voor de ander. Dat is ontzettend waardevol en creëert veel meerwaarde.

Vrijwilligers bieden steun en maken tegelijkertijd zelf kennis met de warmte, talenten en mogelijkheden van cliënten. Die wisselwerking draagt weer bij aan een zorgzame samenleving.

                                       

Beter binnen bereik
Skip menu