beter binnen bereik volgens Marieke Bioch, psychiater bij GGZ Rivierduinen, locatie Zoetermeer
‘Richtlijnen en protocollen zijn goede hulpmiddelen, maar behandelen blijft maatwerk’
Cursus psychische problemen in de familie
21 oktober 2019

Cursus psychische problemen in de familie

De cursus Psychische problemen in de familie vindt plaats in Gouda vanaf maandag 21 oktober 2019. De cursus is bedoeld voor direct betrokkenen van iemand met psychische problemen.

De cursus heeft als doel het verminderen van de belasting van volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen door het vergroten van de grip op het leven. Het gaat om een cursus met voorlichting, training, begeleiding en lotgenotencontact. Er is onder andere aandacht voor het vergroten van de kennis over het psychisch functioneren, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het onderkennen van het belang van eigen behoeften en het onderkennen van het belang van sociale steun. Onderzoek toont aan dat deelnemers beduidend minder belasting ervaren en hun welbevinden is toegenomen. Dit heeft tevens een positieve invloed op de persoon die zelf te maken heeft met psychische problematiek Aan de cursus kunnen maximaal tien personen deelnemen. Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De kosten voor deelname bedragen € 20,- (voor cursusmateriaal).

Praktische informatie:

Datum: maandag 21 oktober 2019
Locatie: Jac. P. Thijsselaan 45, Gouda
De organisatie van de cursus is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden-Holland.

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via de afdeling Preventie via preventie.gouda@rivierduinen.nl of 071-890 8888.

                                       

Beter binnen bereik
Skip menu