Direct naar content

Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, (inkoop)orders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen GGZ Rivierduinen en Leverancier.