Direct naar content

Het leven zelf speelt ook een belangrijke rol bij ouderenproblematiek

  • Verhalen

Ouderen komen in crisis bij ons binnen. Ze liepen verward over straat of naasten hebben bij de huisarts aan de bel getrokken. We kijken wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is. Wanneer er weinig informatie over de cliënt beschikbaar is, krijgt onze speurtocht iets Sherlock Holmes-achtigs. We bellen de huisarts, proberen familieleden te vinden en vragen oude dossiers op. En soms gaan we zelfs naar het huis van de cliënt toe om aanwijzingen te vinden voor iemands suïcidaliteit, psychose, verwardheid of verwaarlozing.

Bij Medium Care ouderen in Voorhout – een gesloten afdeling – bieden we zorg voor de héle cliënt onder één dak. We behandelen dus ook de suikerziekte, een infectie of de pijnlijke teennagel, want alles kan bijdragen aan de psychiatrische ontregeling. Vaak speelt het leven zelf ook een belangrijke rol bij ouderenproblematiek; het verlies van de partner, lichamelijke achteruitgang, het zwarte gat na een pensioen of angst voor de dood.

Cliënten kunnen naar huis als ze uit de greep van hun ziekte zijn en weer zichzelf worden. Vaak gaat men eerst op verlof om het te proberen. Het kost tijd om weer vertrouwen in zichzelf te krijgen. Voor cliënten zijn wij hun houvast die ze los moeten durven laten.

Als psychiater heb ik de supervisie over de behandeling en leid ik arts-assistenten ‘on the job’ op. Ik kijk daarbij altijd waar ik het meest van waarde ben. Wat kunnen de artsen in opleiding cliënten bieden en waar kan ik hen ondersteunen of moet ik inspringen? Ik haal veel voldoening uit het samenwerken en gebruik maken van elkaar sterktes binnen het team.

Mijn ouders zijn allebei arts. Ik heb lang geprobeerd een ander beroep te bedenken, maar het moest zo zijn. Mijn co-schap psychiatrie bij GGZ Rivierduinen op het Endegeest-terrein in Oegstgeest is bepalend geweest voor mijn keuze voor de (ouderen)psychiatrie. Ik maakte daar kennis met de medische complexiteit, maar ook met de menselijke kant. En die combinatie past bij mij. Ik heb veel interesse in mensen en laat best wel veel van mezelf zien in gesprekken met cliënten en hun naasten. Ik speel geen rol. Hierdoor is er echt contact.  

Ik onderschrijf de veelgehoorde wens om weer meer verzorgingshuis-achtige woonvormen voor ouderen in te richten. Zorgen voor elkaar en tijd met elkaar doorbrengen biedt zingeving. Al is het maar samen op de bank zitten of een spelletje doen. Het voelt goed dat ik als psychiater in ieder geval voor continuïteit kan zorgen. Ik ben dan ook van plan om dat nog heel lang te blijven doen.

Sebastiaan van Denderen, ouderenpsychiater en supervisor.
Medium Care ouderen in Voorhout.

Gerelateerde artikelen