Direct naar content

GGZ Rivierduinen verwelkomt nieuwe raad van bestuur

  • Nieuws

De raad van toezicht van GGZ Rivierduinen heeft met veel genoegen Audrey van Schaik en Sam Schoch als duo benoemd tot de nieuwe raad van bestuur. Zij treden gelijktijdig aan op 15 oktober a.s. De nieuwe bestuurders zullen GGZ Rivierduinen collegiaal besturen en delen het leiderschap. Beide bestuurders keren terug in de geestelijke gezondheidszorg en zijn enthousiast om samen bij GGZ Rivierduinen aan de slag te gaan met de (maatschappelijke) opgave die de sector kent.

Samen met een brede afvaardiging van de medezeggenschap, directie en adviesraden heeft de raad van toezicht unaniem gekozen voor deze twee kandidaten. Guido van Woerkom, voorzitter raad van toezicht: “Audrey en Sam zijn verbinders en ervaren zorgbestuurders. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over díe kwaliteiten en netwerken die nodig zijn om verder te bouwen aan een solide en toekomstbestendig GGZ Rivierduinen. Waar niet het proces maar de mens centraal staat en er aandacht is voor de naaste omgeving van onze cliënten. Wij zijn ervan overtuigd dat onze organisatie bij hen in goede handen is en kijken met vertrouwen naar de toekomst van GGZ Rivierduinen met de nieuwe raad van bestuur.”

Audrey van Schaik (psychiater) is op dit moment voorzitter raad van bestuur bij ouderenorganisatie Kennemerhart in Zuid-Kennemerland met 2.300 medewerkers en 850 vrijwilligers. Daarvoor werkte zij als directeur behandelzaken/psychiater Ouderenpsychiatrie bij GGZ inGeest en als manager/psychiater van diverse poliklinieken bij GGZ Buitenamstel.

Audrey van Schaik: “Als ervaren zorgbestuurder én psychiater wil ik niet aan de zijlijn staan juist nu de geestelijke gezondheidszorg in zwaar weer zit. Graag werk ik met mijn collega-bestuurder Sam en alle collega’s van GGZ Rivierduinen aan het verbeteren van het perspectief van cliënten met mentale problematiek.”

Sam Schoch is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Middin. Deze zorgorganisatie helpt in Zuid-Holland zo’n 6.000 mensen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. Daarvoor was hij onder andere directeur en lid bestuur divisie Spoed, Peri-Operatief & Intensief bij het Erasmus MC en directeur bedrijfsvoering bij PsyQ. Sam Schoch: “De professionals van GGZ Rivierduinen geven specialistische zorg aan mensen die hun hulp vaak het hardste nodig hebben. Daar ondersteun ik hen samen met medebestuurder Audrey graag bij. Er is veel te doen in de geestelijke gezondheidszorg. Ik kijk ernaar uit om als bestuurder bij te dragen aan de ontwikkeling van GGZ Rivierduinen.”

Interim-bestuurder Paul de Schipper, die sinds februari jl. leiding geeft aan GGZ Rivierduinen, draagt in oktober zijn werkzaamheden over aan de nieuwe raad van bestuur. De raad van toezicht is hem zeer erkentelijk voor de manier waarop hij de continuïteit in de organisatie gewaarborgd heeft.

Raad van bestuur GGZ Rivierduinen

Gerelateerde artikelen