Direct naar content

GGZ Rivierduinen kiest bij Wmo aanbestedingen voor cliënten met een complexe zorgvraag

  • Nieuws

Recent kwamen bij ons vragen binnen over de Wmo inschrijvingen voor Beschermd Wonen in Leiden en omgeving. In deze regio zijn 2 aanbestedingen. De aanbesteding van de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) en een aanbesteding voor de hele Holland Rijnland Regio. Beide aanbestedingen gaan over het zelfde onderwerp, maar er is toch een groot verschil.

De aanbesteding van de Leidse Regio ging over cliënten met een enkelvoudige problematiek. De aanbesteding van Holland Rijnland gaat over cliënten met een complexe problematiek. Omdat GGZ Rivierduinen gespecialiseerd is in de meer complexe problematiek hebben we er voor gekozen om niet mee te doen bij de Leidse Regio, maar wel in te schrijven op de aanbesteding van Holland Rijnland.

Natuurlijk zullen wij aan collega zorgaanbieders die wel hebben ingeschreven voor de doelgroep van de Leidse Regio onze expertise aanbieden als dit nodig is, zodat cliënten met een complexe problematiek die gebruik maken van woonbegeleiding, niet tussen wal en schip vallen.

Onze aanbesteding (technische keuze) ziet er als volgt uit

Aanbesteding enkelvoudige zorgvraag

Leidse regio
De Leidse regio – bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude – heeft recent een aanbesteding uitgeschreven. Het gaat hier om beschermd wonen met enkelvoudige problematiek, ambulante woonbegeleiding en dagbesteding. We hebben besloten ons hier niet voor in te schrijven.

Dit komt omdat er in de aanbesteding geen onderscheid wordt gemaakt tussen generalistische en specialistische begeleiding. Zouden we meedoen, dan zouden we verplicht worden ook inwoners met lichtere problematiek te begeleiden. Dit past niet bij de specialistische GGZ rol die wij in de maatschappij hebben.

Daarnaast was er de verplichting om bedden vrij te houden voor deze doelgroep. Dit is volgens ons zeer onwenselijk gezien de reeds bestaande wachtlijsten op zwaardere begeleiding.

Waar het gaat om de dagbesteding, deze blijven we als onderaannemer aanbieden.

Aanbesteding complexe zorgvraag

Holland Rijnland
De dertien gemeenten in de Rijnstreek, de Leidse regio en de Duin- & Bollenstreek verenigd in Holland Rijnland hebben ook recent samen Beschermd Wonen voor cliënten met meervoudige problematiek aanbesteed. Hieronder valt GGZ problematiek gecombineerd met verslaving, gedragsproblemen, verstandelijke handicap en somatiek.

GGZ Rivierduinen heeft samen met andere zorgaanbieders de aanbesteding voorlopig gegund gekregen en half augustus is deze gunning definitief. Met het gunnen van deze aanbesteding kunnen we begeleiding blijven bieden aan onze doelgroep. Daarnaast biedt deze gunning kansen om uit te breiden, zodat we in de nabije toekomst meer mensen kunnen begeleiden naar herstel.

Gerelateerde artikelen