Direct naar content

GGZ Rivierduinen doet mee aan onderzoek traumabehandeling voor jongeren en huiselijk geweld

 • Nieuws

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en de Vrije Universiteit Amsterdam doen samen onderzoek naar het effect van een nieuwe traumabehandeling voor jongeren die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld. Drie verschillende behandelingen, die bestaan uit onderdelen waarvan bekend is dat ze goed werken, worden vergeleken. GGZ Rivierduinen Jong doet mee aan dit onderzoek met de poliklinieken.

 • Family-based Intensive Trauma Treatment een intensieve traumabehandeling met ouderbegeleiding en systeemtherapie (FITT);
 • Intensive Trauma Treatment
  een intensieve traumabehandeling zonder dat de rest van het gezin meedoet (ITT);
 • Reguliere traumabehandeling (RB).

Welke jongeren kunnen wel en niet meedoen?

De jongere kan wel meedoen als:

 • De jongere is blootgesteld aan huiselijk geweld;
 • Er sprake is van acute veiligheid of van veiligheid op korte termijn​;
 • De jongere tussen de 12 en 20 jaar​ is;
 • De jongere thuis woont​;
 • De ouder(s)/verzorger(s) bij wie de jongere woont, in staat en bereid zijn deel te nemen aan de systemische onderdelen;
 • De jongere trauma gerelateerde symptomen heeft waarvan in ieder geval herbelevingen en vermijding
 • Zowel de jongere als ouder(s)/verzorger(s) de Nederlandse taal machtig is.

De jongere kan niet meedoen als:

 • De jongere of ouder(s)/verzorgers(s) acute psychotische klachten heeft of sprake is van ernstig middelengebruik.

Hoe zien de behandelingen eruit?

De FITT behandeling duurt 4 weken, ITT duurt 3 weken en de reguliere behandeling ongeveer 6-18 maanden. Alleen de FITT behandeling begint met een informatiesessie voor de jongere en de ouder(s)/verzorger(s). De behandeling van ITT en FITT start met een voorbereidingsfase. Deze fase begint bij FITT met een informatiesessie voor de jongere, ouder(s)/verzorger(s) en het netwerk en bij ITT heeft alleen de jongere deze informatiesessie. Bij zowel FITT als ITT heeft de jongere een afspraak met een therapeut om de belangrijkste trauma’s vast te stellen. Hierna volgt bij zowel ITT als FITT een afspraak met de jongere om de belangrijkste trauma’s vast te stellen (clustering).

Daarna volgt de intensieve fase: de jongere krijgt drie dagen per week gedurende twee weken traumabehandeling bestaande uit Exposure, EMDR en lichaamsgerichte therapie. Bij de FITT behandeling krijgen de ouder(s)/verzorger(s) in diezelfde periode ouderbegeleiding. De FITT behandeling wordt afgesloten met drie sessies gezinstherapie waarbij de gezinsleden onder begeleiding van therapeuten bespreken wat ze als gezin hebben meegemaakt en hoe ze kunnen zorgen dat iedereen zich thuis prettig voelt. De reguliere behandeling bestaan uit een traumagerichte behandeling, zoals EMDR of cognitieve gedragstherapie, en bevat eveneens gezinsgerichte onderdelen

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

De jongere die deelneemt wordt willekeurig toegewezen aan één van de drie behandelingen: FITT, ITT of de reguliere behandeling.

De onderzoekers vragen aan de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) om voor, tijdens, bij einde en drie maanden na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Verder zal met de jongere voor en na de behandeling een interview worden gehouden. Aan het eind van de behandeling doen de jongere en ouder(s)/verzorger(s) mee aan een spelobservatie.

Deelname en meer informatie

Wil je meer informatie, meedoen of een gezin naar één deze behandelingen verwijzen, neem dan contact op met de (F)ITT coördinatoren binnen GGZ Rivierduinen. Dit zijn Sisca van der Hell via s.vanderhell@rivierduinen.nl & Sanne van der Zwet via s.vanderzwet@rivierduinen.nl of met het onderzoeksteam via fitt.fgb@vu.nl. Of kijk op deze website van de Academische Werkplaats Kindermishandeling.

De behandelprogramma’s worden aangeboden in de regio’s Kennemerland (Kenter Jeugdhulp), Holland Rijnland en Haaglanden (GGZ Rivierduinen) en bij het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht (bovenregionaal).

Gerelateerde artikelen