Direct naar content

Familieraad

Als je dierbare is vastgelopen vanwege een psychische kwetsbaarheid, dan raakt dat jou ook. Je betrokkenheid bij het herstelproces kan maken dat je kansen ziet om ook voor anderen de rol van naaste te versterken en de wensen en behoeftes van naasten beter te bedienen.

De Familieraad is de plek waar ervaringen en verbeterpunten verzameld kunnen worden. Wij maken ons hard voor verbetering van de positie van familie en naasten in de zorg. In het belang van alle naasten en cliënten.

Wat doet de Familieraad?

De Familieraad signaleert, doet voorstellen voor veranderingen en denkt mee bij besluiten in de organisatie die ook naasten raken. Ideeën en ervaringen deelt de familieraad met het management. Om de zorg optimaal te maken. Voor iedereen.

Lokale familieraden

Bijna iedere locatie van GGZ Rivierduinen heeft een Familieraad. Die er is voor familie en naasten om de algemene belangen te behartigen en de zorg te verbeteren.

Centrale familieraad

In de centrale Familieraad (CFR) zitten afgevaardigden van de lokale familieraden. De CFR adviseert de Raad van Bestuur over het familiebeleid van GGZ Rivierduinen, over algemene beleidszaken en landelijke ontwikkelingen. En over de gevolgen hiervan. Hiervoor overlegt de CFR ook met andere lokale familieraden en landelijke overlegorganen.

Lid worden van de familieraad

De Familieraad kan altijd versterking gebruiken! Is jouw familielid of naaste in behandeling bij een van de locaties van GGZ Rivierduinen (geweest) en wil je graag de gezamenlijke belangen vertegenwoordigen? Neem dan gerust contact met ons op via familieraad@rivierduinen.nl.

Zie ook