Tips voor de omgang

Tips voor de omgang

Tips voor de omgang met een familielid of naaste met psychische problemen:

- Geef elkaar de ruimte
- Blijf kalm
- Handel niet overhaast, herstel neemt tijd
- Los problemen stap voor stap op
- Negeer wat je niet kunt veranderen
- Houd het eenvoudig (met name de communicatie)
- Stel grenzen
- Blijf doen als altijd
- Reageer op vroege voortekenen van een psychose
- Houd contact met behandelend arts
- Probeer realistische verwachtingen te hebben
- Zoek steun

Bron: Peperstraten, J.J. van, e.a. (2010). Psycho-educatie voor mensen met een psychose en hun familieleden. Kenniscentrum Phrenos, GROUP / Geestkracht, Trimbosinstituut.

Print