Communicatie tips

Communicatie tips

Kom snel ter zake
- Formuleer helder en kort (vermijd lange zinnen en introducties)
- Gebruik directe en eenvoudige taal

Uit je gevoelens op een directe manier
- Gebruik ik-boodschappen
- Geef je gevoel weer bij feedback over gedrag

Prijs uw familielid
- Maak concreet welk gedrag u prettig vond
- Gebruik een ik-boodschap
- Maak oogcontact

Ga na wat de ander denkt of voelt
- Luister aandachtig en geduldig
- Stel vragen als u iets niet begrijpt
- Herhaal wat u gehoord hebt en vraag of uw familielid dat bedoelde

Wees specifiek
- Concentreer u op concreet gedrag (niet op houding of persoonlijkheidstrekken)
- Geef in een verzoek precies aan wat u wilt
- Breng één onderwerp per keer ter sprake

Bron: Mueser, K.T. en S. Gingerich (1994). Coping with schizophrenia: a guide for families. Oakland, New Harbinger Publications, Inc.

Print