Familie en naasten

Suggesties en klachten

Een goede samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en familie/naasten draagt bij aan een betere behandeling. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij met u of uw familielid omgaan of dat de behandeling anders loopt dan u verwacht.

Suggesties en klachten om onze zorg nog beter op uw wensen af te stemmen, horen wij graag. Wij raden u aan om dit, indien mogelijk, eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing.

Wilt u dit niet of heeft een gesprek niet geholpen dan kunt u:

  • Contact opnemen met de leidinggevende van de hulpverlener.
  • Voor algemene klachten contact opnemen met de Klachtenfunctionaris of het meldformulier invullen.
  • Voor klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) kan de familie, namens de client als deze de klacht zelf onderschrijft, een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Cliënten GGZ Rivierduinen. De klacht wordt dan in behandeling genomen volgens de formele klachtenprocedure.
  • Contact opnemen met de familievertrouwenspersoon (fvp).

ZorgkaartNederland
U kunt uw ervaring en mening delen op ZorgkaartNederland of een andere onafhankelijke website. Zo helpen zij ook andere cliënten bij het maken van hun keuze.

Deel uw ervaring

Print