Familie en naasten

Familievertrouwenspersoon

Soms heeft u als familielid of naastbetrokkene zelf steun nodig. Dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). De fvp biedt u niet alleen een luisterend oor, maar ook deskundige
informatie en advies. De fvp:

• luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen
• geeft u informatie over de ziekte en de behandeling
• geeft u advies over het zorgen voor uw familielid
• wijst u de weg naar mensen en organisaties
• geeft u advies als u het niet eens bent met de behandeling
• bemiddelt bij conflicten met de hulpverlener, behandelaar of instelling
• ondersteunt u bij het indienen van een klacht

De fvp heeft een onafhankelijke positie. Hij/zij heeft vrije toegang tot onze hulpverleners, behandelaars en managers. U hoeft niet te betalen voor de diensten van de fvp. Wat u de fvp vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De fvp heeft geheimhoudingsplicht. Hij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener.

De fvp heeft een goede kennis van psychiatrische ziekten en behandeling en het familiebeleid van GGZ Rivierduinen. Als de fvp u zelf niet kan helpen, wijst hij/zij u door naar personen of organisaties die dat wel kunnen.

De naam en contactgegevens van de familievertrouwenspersoon voor GGZ Rivierduinen vindt u aan de rechterzijde.

Print