Wat doet de familieraad

Wat doet de familieraad

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie/ naasten (en cliënten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten van de centra van GGZ Rivierduinen.

Ook het feit dat de familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt. Die zorg wordt zo nodig ook aan de orde gesteld.

De familieraad geeft de directie van de lokale centra, gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. Bovendien voert de familieraad regelmatig overleg met de lokale directie en de lokale cliëntenraad.

Kortom, de familieraad zet zich in voor u! Door elkaar te steunen, informatie uit te wisselen en onderlinge contacten te leggen, kunnen we meer voor elkaar betekenen. Samen staan we sterk! Begrip en een half woord is vaak al genoeg om weer verder te kunnen!

Print