Contact met de achterban

Contact met de achterban

Om de belangen van de familie goed te behartigen, heeft de familieraad informatie nodig vanuit de achterban. Aarzelt u dan ook niet om met een vraag of klacht contact op te nemen met de familieraad. Contact met andere familieleden is belangrijk om ervaringen uit te wisselen en nieuwe aandachtspunten te formuleren. Individuele familieleden zijn de oren en ogen van de familieraad.

Meedenken en meedoen?
De familieraad kan altijd versterking gebruiken! Heeft u een familielid of naaste die bij een van de centra van GGZ Rivierduinen in behandeling is en wilt u uw gezamenlijke belangen graag vertegenwoordigen? Neem dan gerust contact met ons op.

Print