Familie en naasten

Familieraad

U, als familie van de cliënt, kent de cliënt als geen ander. Vaak bent u de enige constante factor in het leven van de cliënt.  Een actieve familieraad is van essentieel belang om die rol optimaal tot z’n recht te laten komen. Bovendien is het voor familieleden nuttig en prettig om onderling contact te hebben en elkaar een hart onder de riem te kunnen steken.

De familieraad schept daarvoor de gelegenheid door  de gezamenlijke belangen van de familieleden en naastbetrokkenen te behartigen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie verstrekking over de behandeling van betrokken cliënten, de kwaliteit van zorg of het leveren van een bijdrage aan het familiebeleid van GGZ Rivierduinen.

Print