Familie en naasten

Algemeen

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over onderwerpen die van belang zijn als uw partner, familielid of naaste in behandeling is of komt bij GGZ Rivierduinen.

Cliënten doen vaak een beroep op de ondersteuning van familieleden. Als familielid of naaste van een psychiatrische patiënt wilt u goed geïnformeerd worden over belangrijke onderwerpen als ziektebeelden, behandelmethoden, hulpverlenende instanties, patiëntenrechten en klachtenregelingen. Het is van groot belang dat u zich goed ondersteund voelt en dat uw belangen goed behartigd worden.

Print