Let op, maatregelen voor cliƫnten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Diagnostiek

Diagnostiek

Nadat de cliënt is aangemeld, kijken we of er een wachttijd is voor het zorgpad of de behandeling die aangewezen lijkt. Als er een wachttijd is, wordt de cliënt hierover geïnformeerd. Op het moment dat er geen wachttijd meer is krijgt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek. De wachttijd kan dus verschillen per onderdeel van de door ons geboden zorg.

Het intakegesprek wordt gevoerd met een arts of psycholoog. Het doel van het gesprek is meer inzicht krijgen in de aard en de ernst van de problemen en van de hulpvraag. Soms is een tweede gesprek nodig. Naast dit intakegesprek zal op indicatie een arts de algemene lichamelijke conditie onderzoeken en kijken of er sprake is van lichamelijke klachten ten gevolge van de eetstoornis. Van te voren vult de cliënt een vragenlijst in over de lichamelijke conditie. Tijdens het onderzoek vraagt de arts naar ziekten die de cliënt vanaf de babytijd heeft gehad. De arts vraagt ook naar ziekten die in de familie voorkomen. Daarnaast komen de huidige klachten en gewoonten ter sprake. Tot slot vindt een algemeen lichamelijk onderzoek plaats (bloeddruk, gewicht, lengte, luisteren naar hart en longen).

Tot en met 19 jaar is de intake voor thuiswonende jongeren iets uitgebreider. De ouders worden ook uitgenodigd deel te nemen aan het intakegesprek. De intake bestaat naast bovengenoemde onderdelen ook uit een aanvullend gesprek met de ouders over de ontwikkeling van hun kind en uit een gesprek met ouders en jongere samen.

Alle gegevens uit de intake worden in een team van deskundigen besproken, waaronder een psychiater, psychotherapeuten, artsen en psychologen. Aan de hand van de hulpvraag wordt een voorstel gedaan of en welke behandeling passend kan zijn. Dit wordt in een adviesgesprek besproken met een cliënt (eventueel samen met partner, gezin of ouders). Tijdens dit adviesgesprek is het de bedoeling tot een gezamenlijk en gedeeld idee te komen over de inhoud van de behandeling. U als huisarts en/of behandelaar wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van deze gesprekken. Samen met de behandelaar (en voor thuiswonende jongeren tot en met 19 jaar, de ouders) stelt de cliënt vervolgens behandeldoelen vast, die in een persoonlijk behandelplan worden vastgelegd. Op basis van dit plan neemt de cliënt daarna deel aan de behandeling die het best past bij zijn of haar doelen. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Print