Professionals

Bibliotheek collectie eetstoornissen

De bibliotheek van GGZ Rivierduinen beschikt over een unieke, internationale collectie boeken en tijdschriften over eetstoornissen. Deze veelomvattende collectie, die teruggaat tot 1960 en daarmee eetstoornissen tevens in historisch perspectief plaatst, is toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en studenten.

De collectie eetstoornissen van GGZ Rivierduinen omvat:

  • Internationale literatuur over eetstoornissen
  • Egodocumenten
  • Internationale romans waarin eetstoornissen een rol spelen
  • Tijdschriften

U kunt de collectie raadplegen via de catalogus aan de linkerkant van deze pagina. De boeken en tijdschriften worden niet uitgeleend, u kunt deze inzien in de bibliotheek van GGZ Rivierduinen. In de bibliotheek zijn studiefaciliteiten aanwezig.

De basis van deze collectie is gelegd door de SABN, daarna heeft de bibliotheek deel uitgemaakt van het Kenniscentrum eetstoornissen. Sinds een aantal jaren is de collectie ondergebracht bij de bibliotheek van GGZ Rivierduinen; de collectie blijft up to date door giften en aankopen. Aanschafsuggesties zijn zeer welkom en kunt u mailen naar bibliotheek@rivierduinen.nl.

Print