Belangrijk nieuws voor (oud) cliënten van de Robert-Fleury Stichting, nu GGZ Rivierduinen.
Geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers

Bij psychische klachten kunnen er allerlei levensvragen bij u opkomen waarover u weleens van gedachten zou willen wisselen. Misschien wilt u graag wat dingen op een rijtje zetten of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor. Als u bij ons in behandeling bent kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. In het contact met de geestelijk verzorger gaat het om uw kijk op het leven en wat voor u waardevol is in het leven.  

Voor wie?
Alle cliënten van GGZ Rivierduinen en hun naastbetrokkenen hebben recht op geestelijke verzorging, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.

Wat kunt u verwachten?
De geestelijk verzorger kan voor u een gesprekspartner zijn over wat u bezighoudt. Zij bieden deskundige hulp en gaan vertrouwelijk om met uw vragen. Zij zijn er zowel voor mensen met als zonder geloofs- of levensovertuiging. Samen met u kijken zij naar wat u op dit moment het liefste hebt of nodig vindt. Zij maken graag tijd voor u. Hierbij kunt u denken aan:

  • Een luisterend oor en een gesprek van mens tot mens over levens- en/of geloofsvragen;
  • Ondersteuning in de omgang met gevoelens van wanhoop, verdriet, schaamte of schuld;
  • Hulp bij het zoeken naar houvast, moed, troost en perspectief;
  • Ondersteuning bij het omgaan met opname, ziekte en herstel;
  • Samen met u te werken aan de versteviging van het eigen netwerk (familie, werk of verenigingsleven);
  • Bemiddeling in het contact met een pastor of predikant van uw eigen geloofsrichting, een humanistisch raadsman/vrouw of een ander geestelijk begeleider, zoals een imam, rabbijn of pandit.

Print