Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen

GGZ Rivierduinen zet ervaringsdeskundigheid en herstel in binnen de organisatie. Niet alleen door medewerkers te scholen in herstelondersteunende zorg, maar ook door het aanbieden van herstelgerichte activiteiten en het verhogen van de inzet van ervaringsdeskundigheid in het cliëntencontact. GGZ Rivierduinen vindt het belangrijk dat de zorg aansluit bij de leefwereld van de cliënt.

GGZ Rivierduinen integreert de inzet van ervaringsdeskundigheid in het zorgaanbod.

Op dit moment werken er bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula voldoende vrijwillig ervaringsdeskundigen om aan de vraag te voldoen. Zodra wij weer ruimte hebben voor vrijwillige ervaringsdeskundigen, laten wij dat via de website/vacature weten.

GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula heeft een eigen coördinator herstel en ervaringsdeskundigheid. Wilt u meer weten over de inzet van ervaringsdeskundigen bij het centrum, neem dan contact op met:

Hiske Visser
Email h.visser@rivierduinen.nl

Print